PT Torino Denim Women

  • Home
  • >
  • PT Torino Denim Women

THE SS21 WOMEN’S DENIM COLLECTION [Girl Power]

 
01gf_7742-209b06bb

 
「自由」「エネルギッシュ」「芯の強さ」「創造性」これらは、過去の歴史の中で、女性が葛藤しながら自由を勝ち得てきた1970年代初頭を振り返る中で重要なキーワードです。

そんな価値観と美学にインスパイアされたGirl Powerコレクションは、女性の美しさと柔軟さが織りなす世界観を表現しています。

uomo
uomo

uomo
uomo

uomo
uomo

uomo
uomo

uomo
uomo